FAKTA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Dia­be­tes 2

● Dia­be­tes type 2 er en syk­dom hvor suk­ker­inn­hol­det i blo­det er høy­ere enn nor­malt. Det­te skyl­des at meng­den in­su­lin som pro­du­se­res i buk­spytt­kjer­te­len er for li­ten i for­hold til be­ho­vet og at in­su­li­net ikke vir­ker så godt som det skal. Syk­dom­men de­bu­te­rer gjer­ne hos voks­ne over 30 år, men også yng­re men­nes­ker får den. Fore­koms­ten øker med al­de­ren. Både arv, over­vekt og in­ak­ti­vi­tet spil­ler en rol­le for ut­vik­ling av dia­be­tes type 2.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.