Dri­ven­de båt had­de slitt seg

Faedrelandsvennen - - NYHETER - CHRISTINA ØSTTVEIT

●● En båt ble fun­net dri­ven­de i Ulv­øy­sund man­dag etter­mid­dag, og det ble satt i gang søk i om­rå­det.

Men etter kort tid ble det av­klart at bå­ten til­hør­te en leir­sko­le i nær­he­ten. Bå­ten had­de slitt seg fra for­tøy­nin­gen.

Det var red­nings­skøy­ta Bendt R. Ras­mus­sen og Røde kors-bå­ten fra Lillesand som søk­te i om­rå­det.

FOTO: HRS SØR

Den­ne bå­ten ble fun­net dri­ven­de i Ulv­øy­sund man­dag etter­mid­dag. Det er star­tet søk i om­rå­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.