Måt­te eva­ku­ere Sør­lands-sen­te­ret

Faedrelandsvennen - - NYHETER - HENRIK IHME

●● – Det var noe vann­damp fra ren­gjø­ring av ma­ski­ner in­ne på Mcdo­nald´s som før­te til at et par sen­so­rer ble ut­løst, opp­ly­ser Roy Ja­cob­sen ved brann­vak­ta i Kristiansand til Fædre­lands­ven­nen.

– Og da ble det igang­satt eva­ku­e­ring?

– Ja, da ble hele sen­te­ret tømt, be­kref­ter han.

I for­bin­del­se med eva­ku­e­rin­gen ble det også av­dek­ket ty­ve­ri fra kas­sa i en bu­tikk. Po­li­ti­et fore­tok åsteds­un­der­sø­kel­ser på ste­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.