Skal dob­le an­tal­let spise­ste­der i Ki­na

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Hur­tig­mat­gi­gan­ten Mcdo­nald’s har pla­ner om en for­mi­da­bel øk­ning av an­tal­let salgs­ste­der i Ki­na i lø­pet av de nes­te fem år.

Mcdo­nald’s, som har ho­ved­sete i Il­li­nois, opp­le­ver syn­ken­de salg i USA og til dels sto­re euro­pe­is­ke land og sat­ser der­med ster­ke­re i and­re. Pla­ne­ne for Ki­na går ut på at da­gens 2.500 ut­salg skal sup­ple­res med 2.000 nye.

Stra­te­gi­en er å etab­le­re McDo­nald’s i de tred­je og fjer­de størs­te by­ene rundt i pro­vin­se­ne. Sel­ska­pet vil at 45 pro­sent av ut­salgs­ste­de­ne lig­ger her om noen år. Hele 75 pro­sent av ut­sal­ge­ne vil til­by hjem­kjø­ring.

– Ki­na vil bli det størs­te mar­ke­det for Mcdo­nald’s etter USA, sier kon­sern­sjef Ste­ve Eas­ter­brook.

FOTO: NTB SCANPIX

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.