Nytt jord­skjelv i Tyr­kia

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Et nytt jord­skjelv med styr­ke 5,3 ram­met tu­rist­om­rå­det Bod­rum vest i Tyr­kia, men det er ikke rap­por­tert om per­son­ska­der.

Lo­ka­le myn­dig­he­ter har hel­ler ikke meldt om ma­te­ri­el­le ska­der som føl­ge av skjel­vet tirs­dag. Jord­skjel­vet fant sted på 10 kilo­me­ters dyb­de, 14 kilo­me­ter sør- øst for Bod­rum, iføl­ge det ame­ri­kans­ke jord­skjelv­sen­te­ret USGS.

Fle­re inn­byg­ge­re løp ut av hjem­me­ne sine i frykt for at hu­se­ne skul­le rase sam­men, mel­der fjern­syns­ka­na­len NTV.

Bod­rum, et av de mest po­pu­læ­re tu­rist­ste­de­ne i Tyr­kia, ble i juli rys­tet av et skjelv som mål­te 6,7. Også den gres­ke øya Kos ble ram­met, og en 20 år gam­mel svens­ke og en 39-årig tyr­ker om­kom, mens fle­re hund­re ble skadd.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.