QUIZEN

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

1. Hvor man­ge lag­rette­med­lem­mer be­står en jury av?

2. Hvil­ket me­tall fin­nes det mest av på jor­da?

3. Hva kal­les øvel­sen for kvin­ner hvor 100 m hekk, høyde­hopp, kule­støt, 200 m, lengde­hopp, spyd­kast og 800 m inn­går?

4. Hvil­ken sport for­bin­der du med Jen­son Button?

5. Hvem har ras­kest nor­mal­puls av kvin­ner og menn?

6. Hvil­ken Ta­ran­ti­no-film lot re­gis­sør Tom­my Wirko­la seg in­spi­re­re av da han lag­de fil­men ”Kill Bul­jo”?

7. Hvem fikk en Os­car for sin inn­sats som ho­mo­fil po­li­ti­ker i fil­men ”Milk” fra 2008?

8. Hva het åtte­barns­fa­ren fra Gdansk som ble valgt til pre­si­dent i Po­len i no­vem­ber 1990?

9. Hvil­ke to euro­pe­is­ke øyer er delt av en gren­se?

10. Hva he­ter den tid­li­ge­re mo­del­len som er gift med svens­ke prins Carl Philip?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.