10 år si­den

Faedrelandsvennen - - TEMA -

9. au­gust 2007

●● Frem­skritts­par tie tvil­gjøre­fjer­ning g av gate­tig­ge­re til valg­kamp­sak i Kristi­tian­sand. – Vi er nødt til å gjø­re noe. El­lers ers blir snart Mar­kens i vår by som Karl Jo­han­han i Oslo. Det må vi for en­hver pris unn­gå,å, sier Tor Sig­bjørn Utsogn til Fædre­lands­ven­nen. en­nen. Det Frps ord­fø­rer­kan­di­dat vil gjø­re, e rå be by­sty­re tog Po­liti­di­rek­to­ra­tet end­re­po­liti­ved­tek­ti­ved­tek­te­ne i kom­mu­nens lika t det lo­kalt­vil­væ­re ære mu­lig å for­by tig­ging. I fjor som­mer og i vår var ru­mens­ke trekk­spil­le­re stra­te­gisk plas­sert rundt undt i Kristiansand med plast­krus og papp­es­ker. – Den­ne som­mer­en er for­men end­ret. Mann­li­ge trekk­spil­le­re ekk­spil­le­re er er­stat­tet av stort sett kvin­ner med klir­ren­de ende kop­per og bønn­fal­len­de blikk, opp­ly­ser Utsogn.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.