25 år si­den

Faedrelandsvennen - - TEMA -

9. au­gust 1992

●● De nors­ke hånd­ball­jen­ten ne var sjanse­løse i Ol-fi­na­len lør­dag. Sø Sør-ko­rea vant 28-21 etter å ha le­det 16-8 ved pau­se. Nor­ge spil­te bra i ti mi­nut­te nut­ter, men så la korea­ner­ne om for­svars­spil­let spil­let, og da var det jevnt slutt for de nors­ke. De lett­ben­te kore­ans­ke spil­ler­ne fei­de bas­tan­te n nors­ke jen­ter av ba­nen, akku­rat som i åp­nings­kam åp­nings­kam­pen i OL, da Nor­ge tap­te med 11 mål for det samme­samm la­get. Der­med ble det ny sølv­me­dal­je på Nor­ge.Nor­ge Akku­rat som i Se­oul vant sør­korea­ner­ne gull. SUS sik­ret seg bron­se, slik Sov­jet­unio­nen gjor­de det sist. M Men etter kam­pen slo hånd­ball­jen­te­ne ut hå­ret og kom­pen­ser­te for ta­pet på Bar­ce­lo­nas dis­ko­te­ker. Og fes­ten vant de!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.