Me­ner Chelsea har hjul­pet Uni­ted

Faedrelandsvennen - - SPORT -

●● Chelsea kan ha gitt Man­ches­ter Uni­ted «den sis­te bi­ten i pus­le­spil­let» ved å sel­ge Ne­man­ja Ma­tic til ri­va­len, me­ner Ian Wright.

Den tid­li­ge­re Ar­se­nal-spis­sen job­ber nå som fot­ball­eks­pert i en­gelsk ra­dio og fjern­syn. Han me­ner det blir svært tøft for Chelsea å for­sva­re Pre­mi­er League-tit­te­len.

– Akku­rat nå er Chelsea sva­ke­re enn på sam­me tid i fjor, sier Wright til BBC og ut­dy­per:

– De har kjøpt (Tie­moue) Ba­kayoko for å er­stat­te Ma­tic. Han må vir­ke­lig ut­gjø­re en for­skjell fra star­ten av, for Chelsea øns­ker å gå langt i Cham­pions League og for­sva­re Pre­mi­er League-tro­fe­et. De kvit­ter seg med er­far­ne spil­le­re, ty­per du vet nøy­ak­tig hva du får fra.

I til­legg til Ma­tic er John Ter­ry og re­serve­keeper As­mir Bego­vic borte, mens stjerne­spis­sen Diego Cos­ta skal ha fått be­skjed om at han også kan dra. Ikke lurt, me­ner Wright.

Chelsea se­rie­åp­ner hjem­me mot Burn­ley på lør­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.