FAKTA

Faedrelandsvennen - - SPORT -

Kar­s­ten War­holm Født: klubb: dis­tan­se: Tre­ner: leif olav al­nes me­rit­ter:

28. fe­bru­ar 1996 Dim­na il

400 me­ter hekk

● To konge­po­ka­ler (2015 og 2016), gull 400 hekk U23-EM 2017, gull ung­doms-vm mange­kamp 2013, 6 Nm-gull.

Pers på 400 me­ter hekk:

Det­te er War­holms fi­nale­kon­kur­ren­ter

48,25

● Kar­s­ten War­holm var nest ras­kest i semi­fi­na­len da han løp på 48,43. Hans per­son­li­ge re­kord på 400 me­ter hekk er 48,25, satt på Bis­lett i juni. Det er den tred­je bes­te per­son­li­ge re­kor­den i fi­nale­fel­tet.

● 31 Er re­gje­ren­de olym­pisk mes­ter, var ras­kest i semi­fi­na­len og er kan­skje den størs­te gull­fa­vo­rit­ten.

48,35 47,24

semi­fi­na­len: Pers:

Juan­der san­tos, den do­mi­ni­kans­ke re­pub­likk al­der: Tid i semi­fi­na­len: Pers: ke­mar mo­watt, Ja­mai­ca al­der: Tid i semi­fi­na­len: Pers:

ker­ron Cle­ment, usa al­der:

22 48,49

ab­der­ra­ha­man sam­ba, Qa­tar al­der: Tid i semi­fi­na­len: Pers:

Yas­ma­ni Co­pel­lo, Tyr­kia al­der: Tid i semi­fi­na­len: Pers:

30 47,92

TJ Hol­mes, usa al­der: semi­fi­na­len: Pers: ka­riem Hussein, sveits al­der: Tid i semi­fi­na­len: Pers:

28 48,45 21 48,31

48,59 49,12

22 48,59

48,66 48,91 22 48,44

49,13

Tid i

48,77

Tid i

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.