Po­li­ti­et har draps­kni­ven på Ro­me­ri­ke

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

●● Po­li­ti­et har sik­ret kni­ven som en 38 år gam­mel mann tro­lig bruk­te til å dre­pe kjæ­res­ten sin ved Fei­ring i Eids­voll. Man­nen er va­re­tekts­fengs­let i fire uker.

– Vi har tatt be­slag i en kniv, som vi an­tar vi er draps­vå­pe­net. Jeg kan sam­ti­dig av­kref­te at det er snakk om bruk av skyte­vå­pen, som det har vært spe­ku­la­sjo­ner om, sier po­liti­ad­vo­kat Andreas Chris­ti­an­sen i Øst po­liti­dis­trikt til NTB.

Selv om etter­forsk­nin­gen fort­satt på­går, be­gyn­ner det å av­teg­ne seg et hen­del­ses­for­løp for et­ter­fors­ker­ne. Dra­pet skjed­de tro­lig i bi­len til 38-årin­gen natt til tirs­dag, det skjed­de med kniv og po­li­ti­et me­ner det ble ut­ført med for­sett.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.