Fle­re krav til Norsk pa­si­ent­skade­er­stat­ning

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

●● Norsk pa­si­ent­skade­er­stat­ning har hatt en øk­ning på 9 pro­sent i tal­let søk­na­der om er­stat­ning fra førs­te halv­år i fjor til sam­me pe­rio­de i år.

– Det­te er en øk­ning som vi­ser at fle­re nå kjen­ner til og bru­ker er­stat­nings­ord­nin­gen, sier di­rek­tør Rolf Gun­nar Jør­stad i Norsk pa­si­ent­skade­er­stat­ning (NPE).

Han me­ner at én år­sak kan være at helse­per­so­nell er blitt flin­ke­re til å for­tel­le pa­si­en­ter om mu­lig­he­ten for å få er­stat­ning etter feil­be­hand­ling.

I 2016 mot­tok NPE 5.629 krav om er­stat­ning, og så langt i år er det mot­tatt 3.175 krav.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.