Kom i klem mel­lom truck og vegg

Faedrelandsvennen - - NYHETER - CHRISTINA ØSTTVEIT

●● Po­li­ti­et opp­ly­ser at en per­son ble ska­det i en truck­ulyk­ke på Bor­haug. Per­sonen har kom­met i klem mel­lom en truck og en vegg

Mel­din­gen kom klok­ka 15.10 ons­dag etter­mid­dag. Ved­kom­men­de har tro­lig fått ska­der i et bein. Skade­om­fan­get er fore­lø­pig ukjent.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.