37.000 i bot for pro­mille­kjø­ring

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

●● Det ble en kost­bar rei­se til Sval­bard for en 50 år gam­mel mann som ble tatt for pro­mille­kjø­ring i Longyearbyen 1. au­gust. Man­nen må ut med 37.000 kro­ner i bot.

Bo­ten er både ved­tatt og be­talt, opp­ly­ser Sys­sel­man­nen.

50-årin­gen ble stan­set av Sys­sel­man­nen da han kjør­te bil i al­ko­hol­på­vir­ket til­stand i Longyearbyen sen­trum natt til 1. au­gust i år. Man­nen er uten­landsk stats­bor­ger og ikke bo­satt på Sval­bard.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.