Gjor­de suk­sess i Göte­borg-ope­ra­en

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TEKST: JARLE R. MARTINSEN jarle.martinsen@fvn.no

Lin­des­nes Trekk­spill­klubb im­po­ner­te svens­ke­ne igjen i ope­ra­en i Göte­borg.

For and­re gang var trekk­spill­klub­ben i ope­ra­en. For­ri­ge gang var i fjor, og sist helg var de der igjen.

– Med et pub­li­kum på rundt 900 i den fine og ær­ver­di­ge Göte­borg-ope­ra­en, ble det en svært vel­lyk­ket kon­sert med stå­en­de ap­plaus og fle­re eks­tra­num­mer, for­tel­ler for­mann i klub­ben, Alv Tore Ro­me­dal.

For an­led­nin­gen had­de de med seg svens­ker også på sce­nen. Ti med­lem­mer fra uli­ke «drag­spel­klub­ber» i Sør-sve­ri­ge fikk være med på tre me­lo­di­er.

Og ute i sa­len satt det ikke bare et svensk pub­li­kum. Tre bus­ser med nord­menn fra Horda­land, Ro­ga­land, Ag­der og Tele­mark var med på tu­ren.

– Vi er øns­ket til­ba­ke også nes­te år, for­tel­ler Ro­me­dal.

Han opp­ly­ser el­lers at kom­men­de søn­dag skal Trekk­spill­klub­ben og Man­dal Kan­to­ri ha kon­sert i Kristiansand Dom­kir­ke sam­men med bis­ko­pen.

FOTO: KIEM LOLAND

Kjempe­stem­ning i Göte­borg-ope­ra­en med Lin­des­nes Trekk­spill­klubb ny­lig. Fra venst­re Cazim Gerzic, Alv Tore Ro­me­dal og Ar­ne Vi­ge­land på me­lo­di­en «To hes­ter og en val­lak».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.