Fakta

Faedrelandsvennen - - KULTUR -

Som­mer i Kil­den

● En kon­sert­se­rie der Kil­den pre­sen­te­rer ar­tis­ter som har til­knyt­ning til Kristiansand.

● I 2017 had­de de kon­ser­ter hver dag med unn­tak av man­da­ger i pe­rio­den 22. juni til 5. au­gust, to­talt 42 ar­ran­ge­men­ter.

● 7000 be­søk­te kon­ser­te­ne i år.

● Blant ar­tis­te­ne som spil­te, var Mar­te Wulff, NINV, Be­hop og duo­en Gard Ner­gaard og Michael Kru­mins.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.