Sterk øk­ning for null­ut­slipps­bi­ler

Faedrelandsvennen - - MOTOR -

●● I juli ble det re­gist­rert 1824 nye per­son­bi­ler med null­ut­slipp. Det er 721 fle­re (+65,4 %) enn i juli 2016. Null­ut­slipps­bi­le­ne had­de 15,9 pro­sent mar­keds­an­del blant per­son­bi­le­ne i juli, i juli 2016 var mar­keds­an­de­len 10,0 pro­sent. Tre av de nye re­gist­rer­te per­son­bi­le­ne i juli var hydro­gen­bi­ler, res­ten var el­bi­ler. Hittil i år er det re­gist­rert 16 629 nye null­ut­slipp per­son­bi­ler, det er 3774 fle­re (+22,7 %) enn i sam­me pe­rio­de i 2016. Hittil i år har null­ut­slipps­bi­le­ne en mar­keds­an­del på 15,9 pro­sent, mens den i sam­me pe­rio­de i 2016 var 10,0 pro­sent. Gjen­nom­snitt­lig CO2ut­slipp for alle første­gangs­re­gist­rer­te nye per­son­bi­ler i juli var 87 g/km, det er 11 g/km la­ve­re enn i juli 2016. I juli ble gjen­nom­snitt­lig Co2-ut­slipp for nye per­son­bi­ler med ben­sin­mo­tor 94 g/km, mens det for die­sel­drev­ne per­son­bi­ler ble 128 g/km. (Kil­de: Opp­lys­nings­rå­det for Vei­tra­fik­ken).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.