fødselsdag

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

60 år

Stei­nar Sol­lie, Kristiansand.

Vår helt fyl­ler 60 år!! Gra­tu­le­rer med da­gen, Skal­ken! Vi dig­ger deg og er uen­de­lig glad i deg!! Burs­dags­klem fra barn, svi­ger­barn og barne­barn.

8 år

Thea Lie Røge­berg, Lillesand. Gra­tu­le­rer med da­gen til den snil­le og gode eldste­jen­ta vår. Du er så flink med lille­bror og du er lille­søs­ters al­ler størs­te helt. Vi er så glad i deg! Klem fra Lud­vig, Kris­ti­ne, mam­ma og pap­pa.

60 år

Alf Stei­nar Vike­så, Kristiansand. Hepp hepp hepp, ju­bel fra loft og til kjel­ler, du er god som gull, det er nå det be­gyn­ner, er uen­de­lig glad i dæ. Du æ til­nær­met per­fekt on­kel/svo­ger. Hil­sen alle oss på Ring­ø­en's.

7 år

Ja­kob Bøg­waldStor­sve­en, Kristiansand. Kjæ­re Ja­kob. Gra­tu­le­rer med 7-års­da­gen som var i går, 9. au­gust. Hå­per du var for­nøyd med da­gen! Du er en mor­som og ak­tiv gutt. Klem fra Pe­der, Katin­ka, pap­pa, mam­ma, mom­mo og beste­far

60 år

Jan Inge Rings­by, Man­dal.

Vi øns­ker å gra­tu­le­re vår kjæ­re far/svi­ger­far med da­gen! Vi gle­der oss til sam­ling! Hjer­te­lig hil­sen fra Magnus, Kris­ti­ne og Jo­han.

7 år

Lil­ly Lands­verk, Kristiansand.

Hipp hur­ra for su­per­jen­ta vår, Lil­ly, som fyl­ler 7 år i dag, tors­dag 10. au­gust. Mas­se gra­tu­la­sjo­ner og klem­mer fra hele fa­mi­li­en.

18 år

Ing­rid Austjo­re Val­seth,

Kristiansand. Hipp hur­ra for ver­dens bes­te Ing­rid som fyl­ler 18 år! Vi øns­ker deg en fan­tas­tisk fin dag og fei­ring! Su­per­glad i deg! Klem fra Oli­ver, mam­ma og Ve­mund.

6 år

Lu­cas Vogt Brø­vig, Kristiansand.

Hei Lu­cas. Mas­se hil­sen, klem­mer og gra­tul­sjo­ner til go'gut­ten som snart skal be­gyn­ne på sko­len. 6 år i dag. Hur­ra! Hil­sen fra beste­far og Gunn­hild.

11 år

Ben­ja­min Aron­sen Tor­jus­sen, Kristiansand.

Vi vil gra­tu­le­rer dan­se/ bade-løva vår med 11-års­da­gen. Du er en su­per­god gutt som vi er vel­dig glad i

2 år

Gun­nar Ekrem Hæ­ge­land, Søg­ne. Lil­le skat­ten vår, Gun­nar, fyl­ler 2 år idag, 10. au­gust. Vi els­ker deg, lil­le man­nen. Klem­mer fra mam­ma, pap­pa, be­ne­mor og Ivar.

10 år

Her­man Lin­da­len Nodeland,

Song­da­len. Hipp, hipp hur­ra for vår sto­re gutt, Her­man, som fyl­ler 10 år i dag! Du er en kjempe­snill og flink gutt, som vi er vel­dig glad i! Man­ge burs­dags­klem­mer fra lille­bror Magnus, mam­ma og pap­pa.

2 år

Theo Få­land, Kristiansand. Den­ne her­li­ge snil­le go'gut­ten blir 2 år. Vi gle­der oss til å fei­re deg. Burs­dags­klem­mer fra mor­mor, bes­ten og Tho­mas.

10 år

Kris­ti­ne Ol­sen Ege­land,

Kristiansand. Hur­ra, hur­ra! Kris­ti­ne fyl­ler 10 år i dag. Du er su­per du­per og vi dig­ger deg så utro­lig mye. Klem­mer fra Ni­ko­lai, pap­pa og mam­ma.

9 år

Caro­li­ne Kjøl, Ven­ne­sla. Hipp hur­ra for Caro­li­ne som fyl­ler 9 år! Du er ei ny­de­lig jen­te med et stort hjer­te for and­re. Vi er så stol­te av og utro­lig gla­de i deg! Gode klem­mer fra Ing­rid, Ama­lie, mam­ma og pap­pa!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.