10 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

10. AU­GUST 2007

●● Nø­den øker blant de sva­kest stil­te i Kristiansand. Ikke bare for­eld­re som er av­hen­gi­ge av so­sial­stø­nad sli­ter. Nye be­reg­nin­ger vi­ser at 442 barn lever på fat­tig­doms­gren­sen her. Det er 150 fle­re enn før. Sær­lig b barn av alene­for­sør­ge­re tren­ger hjelp. For en fem­barns­mor og alene­for­sør­ger (35) som Fædre­lands­ven­nen har vært i kon­takt med, er det vans­ke­lig å få en­de­ne til å mø­tes. – Det er pro­ble­mer når bar­na vil på fri­tids­ak­ti­vi­te­ter, for da tren­ger de jo først buss­kort, sier hun hun, alene­for­sør­ger til tre av bar­na på 10, 16 og 18 år. En tur opp og ned til Kvad­ra­tu­ren kos­ter­ko over to hund­re kro­ner for fa­mi­li­en. D Det er mye når hvert krone­styk­ke tel­ler.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.