50 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

10. AU­GUST 1967

●● Ald­ri før har vel fle­re be­rømt­he­ter vært å se på Se­tes­dals­vei­en enn det var i går. Det var ver­dens­re­kord­hol­de­re, nor­ges­mest­re og Ol-me­dal­jø­rer over­alt, hvor en snud­de og vend­te seg møt­te en an­sik­ter en el­lers bare ser på fjern­syns­skjer­men og i avi­se­ne. Hele skøyte­eli­ten,y , som for ti­den lig­ger på Mo­nes Cam­ping ved ed Man­dal, had­de sagt seg vil­li­ge til å del­ta i syk­kel­rit­tet «Ven­ne­sla rundt». Og skøyte­gut­ta kan mer enn å gå fort på skøy­ter. At Mai­er kun­ne syk­le viss­te vi for­di han sat­te nor­ges­re­kord for en tid si­den, men at Bjørn Tve­ter be­hers­ket to­hjul­in­gen så godt odt at han vant hele rit­tet på ny løype­re­kord foran Vm-no­mi­ner­te Jan Hen­rik­sen og Sig­gen ggen Realf­sen, var det vel få som ven­tet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.