25 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

10. AU­GUST 1992

●● For en fest det ble! Det var 17. mai, jul­af­ten og nytt­års­af­ten på en gang i Flekkefjord lør­dag, da byen fei­ret sitt 150-års­ju­bi­le­um med ver­dens størs­te sa­lami­pøl­se, 25 me­ter bløt­kake og hundre­vis av kilo med laks. I strå­len­de sol­skinn fei­ret Flekkefjord sin sto­re dag. Det var 150 år si­den byen fikk kjøpstad­sta­tus og rev seg løs fra «de her­sens kris­tian­san­der­ne», som kon­fe­ran­sier og ek­silkris­tian­san­der Kris­ten Munks­gaard så ele­gant ut­tryk­te det. Et im­po­ne­ren­de un­der­hold­nings­pro­gram var også med på å gjø­re ju­bi­le­ums­da­gen til en ufor­glem­me­lig opp­le­vel­se for by­ens bor­ge­re og for de man­ge som kom fra Gyl land, Hid­ra, Si­ra og fra nabo­kom­mu­ne­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.