Folk snak­ker om en dår­lig som­mer,.

Faedrelandsvennen - - TORSDAG - MA­RIE N. KALVEHAGEN

med lite sol og mye regn. Hal­lo, ten­ker jeg, den­ne som­mer­en har jo vært helt topp. Ja, det har reg­net litt, men jeg hus­ker da fle­re da­ger med sol­bril­ler på ne­sen på vei til jobb. Men så sa min mann noe som ga me­ning: «Ma­rie, du må hus­ke at du har bodd syv år i Ber­gen, du er dår­lig vant». Aah, ja der har du vel sva­ret. Og sta­ti­stik­ke­ne vi­ser for øv­rig det sam­me. I juni had­de Ber­gen 303,5 mm ned­bør to­talt, mens Kristiansand had­de 80,3 mm. Ber­gen­ser­ne had­de en gjen­nom­snitts­tem­pe­ra­tur på 12,7 gra­der i juli, mens Kristiansand had­de 15,8 gra­der. For det er in­gen myte at det reg­ner mye på Vest­lan­det. Så hvis du sy­nes væ­ret er trist, kan du trøs­te deg med at vest­len­din­ge­ne har det mye, mye ver­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.