FAKTA

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: JANNE BIRGITTE PRESTVOLD janne.b.prestvold@fvn.no

Fle­re fiske­re

● I Søgne er det om lag 80 per­soner som liv­næ­rer seg av fisk.

● De sis­te åre­ne er det in­ves­tert over 350 mil­lio­ner kro­ner, i fiske­bå­ter og fiske­ret­tig­he­ter, av næ­rin­gen i byg­da.

● På Sør­lan­det står 312 per­soner (tall fra ja­nu­ar 2017) opp­ført som hel­tids­fis­ke­re på Sør­lan­det; 232 i Vest-ag­der, 80 i Aust-ag­der.

● For førs­te gang på 20 år er det øk­ning i an­tall fiske­re i Nor­ge.

● Fra 2015 til 2016 har an­tall fiske­re økt fra 11.130 til 11.244.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.