FAKTA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Skall­dyr­fes­ti­va­len

● Ar­ran­gert for førs­te gang i Mandal i 1988.

● Er i dag en mat- og fa­mi­lie­fes­ti­val med godt ry og god øko­no­mi. I fire da­ger er Mandal sen­trum viet fes­ten.

● Fes­ti­va­len er den størs­te på Sør­lan­det. Be­søks­re­kor­den er fra 2015 med rundt 60.000 be­sø­ken­de.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.