Nå kom­mer Trollpik­ken­sjo­ko­la­den

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

●● Det måt­te kom­me, og nå kom­mer den: Når NRKS Som­mer­to­get stop­per i Egersund i 20 mi­nut­ter fre­dag, vil sjo­ko­lade­fab­rik­ken lan­se­re en kna­sen­de ny­het. Etter at stein­for­ma­sjo­nen i Egersund kom­mu­ne ble kap­pet av 24. juni i år, var det egent­lig bare et spørs­mål om tid før sjo­ko­lade­fab­rik­ken var på bal­len. Fre­dag stop­per NRKS som­mer­tog i Egersund, og kul­tur­hus­le­der Ka­ri Rei­anes Span­gen og be­sty­rer­in­ne Hed­da He­le­ne Tengs i Egersund Cho­ko­lade­fab­rik & Co står kla­re til å slip­pe ver­dens­ny­he­ten. – Vi prøve­sma­ker oss frem, og sjo­ko­la­den blir sprø og kna­sen­de. I for­bin­del­se med av­du­kin­gen kom­mer det nok et ord­spill, men det vil jeg ikke røpe nå, sier Tengs.

NTB

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.