El­le­ve døde i druk­nings­ulyk­ker i juli må­ned

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

El­le­ve per­soner mis­tet li­vet i druk­nings­ulyk­ker her i lan­det i juli, ni menn og to kvin­ner.

Tre menn druk­net i for­bin­del­se med ba­ding og fire av de el­le­ve var uten­lands­ke bor­ge­re, vi­ser Red­nings­sel­ska­pets sta­ti­stikk for juli må­ned.

Hit­til i 2017 har 49 per­soner druk­net, og av dis­se er 88 pro- sent menn. 14 av druk­nings­ulyk­ke­ne er re­la­tert til fri­tids­båt og tolv til fall fra land el­ler bryg­ge. En av fem døde så langt i år er uten­lands­ke stats­bor­ge­re.

Til sam­me tid i fjor had­de 50 per­soner mis­tet li­vet i druk­nings­ulyk­ker.

17 av de døde så langt i år er menn over 61 år. Det til­sva­rer én av tre druk­nin­ger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.