Krasj på E 39

Faedrelandsvennen - - NYHETER - MARGRETHE SAGA OG JARLE R. MARTINSEN

En vare­bil kra­sjet inn i en per­son­bil bak­fra og skap­te kø på E 39 ved Brenn­åsen.

To per­soner ble kjørt til lege­vakt for sjekk etter en sam­men­stø­tet som skjed­de i vest­gå­en­de ret­ning, noen hund­re me­ter øst for rund­kjø­rin­gen til Brenn­åsen.

Det var en per­son i vare­bi­len, og tre per­soner i per­son­bi­len da uhel­let skjed­de. To av de tre i per­son­bi­len ble sendt til lege­vak­ta.

– Vi har fore­lø­pig ikke fått noen for­kla­ring på hvor­for det har skjedd, sier po­li­ti­ets inn­sats­le­der Ole Strand­ha­gen.

Po­li­ti­et fikk mel­ding om hen­del­sen klok­ka 18.35, og var sakte­gå­en­de kø på ste­det en pe­rio­de.

FOTO: JARLE R. MARTINSEN

Re­dak­tør for N247, Ni­ko­lai Pre­ben­sen, hjel­per til med å dyt­te vekk vare­bi­len etter krasjen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.