FAKTA

Faedrelandsvennen - - FREDAG -

Øystein Dju­pe­dal

● Al­der: 57

● Ak­tu­ell: Ge­ne­ral for Aren­dal­s­uka

● Ut­dan­nel­se: ty­po­graf med svenne­brev i li­to­gra­fi

● Har blant an­net vært kunn­skaps­mi­nis­ter, stor­tings­re­pre­sen­tant og fyl­kes­mann i Aust-ag­der

● Er nå se­nioråd­gi­ver ved Uni­ver­si­te­tet i Ag­der

● Har meldt seg ut av SV og inn i Ap

● Gift, tre barn.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.