En mo­dig ut­gi­vel­se

Faedrelandsvennen - - KULTUR - RUNE SLYNGSTAD

ROCK/POP Mikhael Pa­ska­lev

«He­avy» Brave­heart

Han kun­ne gjort det enk­le­re for seg selv enn det­te. Pa­ska­lev veks­ler mel­lom et mas­sivt lyd­bil­de og sner­ten pop, men ap­pel­len er det så som så m med.

Det bor mye mu­sikk i Mikhael Pa­ska­lev. Norsk­bul­ga­re­ren fra Åle­sund er en av beste­kom­pi­se­ne til Jo­nas Alas­ka, men i mot­set­ning til Alas­ka så tøy­er og ut­fors­ker Pa­ska­lev gren­se­ne i man­ge ret­nin­ger. Vi hø­rer at han har en grei me­lo­di i bun­nen vel­dig ofte, men så vil han gjø­re noe litt sært i ste­det for å gjø­re lå­te­ne så lek­re som mu­lig.

Pa­ska­lev ble hyl­let bå­de her og der for sitt de­but­al­bum for fire år si­den, «What’s Li­fe Wit­hout Lo­sers», an­ført av hi­ten, «I Spy». Etter det har han ty­de­lig­vis gått lei av de van­li­ge nor­me­ne og ram­me­ne; bort med den akus­tis­ke gi­ta­ren og inn med synth, tromme­ma­ski­ner og for­vrengt vo­kal. Det skul­le ikke Pa­ska­lev ha gjort, for her skur­rer det på gans­ke man­ge av de el­le­ve lå­te­ne så­pass mye at ap­pel­len for­svin­ner. Det er mo­dig gjort, men det er nep­pe så man­ge som vil fal­le for det­te.

De tre førs­te lå­te­ne er prop­pet av et mas­sivt lyd­bil­de. Det er lett å høre at «Ne­ed­les In Our He­arts» har en me­lo­di med et fen­gen­de re­freng, men inn­pak­nin­gen er ikke så vel­dig fris­ten­de. Nes­ten hele vei­en blir det litt for bom­bas­tisk og til­gjort. Pa­ska­lev fal­ler litt for sitt eget grep ved å fin­ne den krong­le­te vei­en i ste­det for å sat­se på det enk­le og umid­del­ba­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.