Den gif­ti­ge piano­man­nen

Faedrelandsvennen - - KULTUR - ROY SØBSTAD

SINGER–SONGWRITER Ran­dy New­man

«Dark Mat­ter» None­such/war­ner sen­trert seg om å tone­set­te fil­mer av ty­pen «Toy Story». Desto hyg­ge­li­ge­re er det når han slip­per et av de mer per­son­li­ge singer– songwriter-al­bu­me­ne sine.

Åp­nings­spo­ret på «Dark Mat­ter», «The Great De­ba­te», vi­ser at 73-årin­gen har le­ken­he­ten i be­hold. I lø­pet av en åt­te mi­nut­ter lang mini-mu­si­kal lar New­man vi­ten­skaps­menn og re­li­giø­se fun­da­men­ta­lis­ter, alle spilt av ham selv, de­bat­te­re mørk ma­te­rie, evo­lu­sjon og klima­end­rin­ger til to­ne­ne av fyr­rig gos­pel. Mind­re un­der­hol­den­de blir det ikke når han i de på­føl­gen­de san­ge­ne por­tret­te­rer Pu­tin, Ken­ne­dy-brød­re­ne og de to ar­tis­te­ne som het Son­ny Boy Wil­liam­son.

Mest minne­ver­di­ge er li­ke­vel de såre piano­bal­la­de­ne «Lost Wit­hout You», «She Chose Me» og «Wan­de­ring Boy». Ran­dy New­mans skje­ve glis har ald­ri kun­net skju­le at han egent­lig har et stort, varmt hjer­te ban­ken­de un­der skjor­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.