Fil­ma­tisk mu­sikk

Faedrelandsvennen - - KULTUR - GUNN-HIL­DE ERSTAD

ROCK Ni­ne Inch Nails

«Add Vio­len­ce» The Null Cor­po­ra­tion Fra in­du­stri­rock til film­mu­sikk. 90-tal­lets sto­re in­du­stri­rock­er Trent Rez­nor er godt i gang med sitt nye pro­sjekt – en Ep-tri­lo­gi i samarbeid med At­ti­cus Ross som nå har blitt et full­ver­dig med­lem i en­kelt­per­son­ban­det til Rez­nor, Ni­ne Inch Nails.

«Add Vio­len­ce» er num­mer to i rek­ken som skal ut­ford­re bå­de lyt­te­ren og rock­ens gren­ser. Rez­nor har selv ut­talt at da­gens

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.