50 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

11. AU­GUST 1967

●● Skole­barn og læ­re­re i Bir­ke­nes har all grunn til å gle­de seg når de 21. au­gust tar fatt på et nytt ar­beids­år. Fra å være en om­flak­ken­de hor­de som holdt til på syv for­skjel­li­ge ste­der, spredt over en av­stand på en mil, kan de nå sam­les på Val­strand nye sko­le der åt­te tri­ve­li­ge klasse­rom, seks gruppe­rom, bi­bli­blio­tek og di­ver­se kon­to­rer står klar til bruk. Det nye byg­get er reist med sik­te på inn­fø­ring av 9-årig sko­le, men etter som det først skal skje i 1971, blir det barn fra folke­sko­lens øvers­te klass­ser, fram­halds­sko­len og real­sko­len so­m­om inn­tar Val­strand. Ny­byg­get som lig­ger vak­kert til med ut­sikt over Valtjønn, skal huse use ni klas­ser med til­sam­men godt og vel 2000 barn.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.