War­holm: – Jeg sli­ter med å ta det inn­over meg

Gull­vin­ne­ren møt­te kjæ­res­ten og for­eld­re­ne etter fi­nale­tri­um­fen.

Faedrelandsvennen - - SPORT - ERLEND NESJE

Sent ons­dag kveld ble Kar­s­ten War­holm (21) Nor­ges førs­te gull­vin­ner i fri­idretts-vm si­den 2009. Be­drif­ten ble fei­ret på et Hil­ton­ho­tell i Lon­don natt til tors­dag.

– Jeg sli­ter med å ta det inn­over meg. Det har ikke gått opp for meg ennå, sier War­holm til Af­ten­pos­ten.

På fes­ten gjen­for­tal­te War­holm hvor­dan han opp­lev­de se­kun­de­ne som al­le­re­de er norsk idretts- his­to­rie.

– Jeg kjen­te det var tungt inn mot sis­te hek­ken. Da had­de jeg al­le­re­de kom­met så langt at det var for sent å gi seg, sier War­holm.

– Hvor­dan var det i møte fa­mi­li­en igjen?

– Bak en sånn pre­sta­sjon lig­ger det en del ar­beid. Fa­mi­li­en er nødt til å være flek­si­bel for at det­te skal kun­ne gå. Kjæ­res­ten min Oda bor hjem­me i Ul­stein­vik. Hun har ikke sett meg så mye den sis­te ti­den. Hun har vært en tål­mo­dig dame.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.