Stu­die­start.

Faedrelandsvennen - - FREDAG - ELI VAN DER EYNDEN

Den er rett rundt hjør­net, og noen tu­sen unge lo­ven­de strøs snart ut over ple­ne­ne på Gim­le­moen. Der skal de le, drik­ke, kli­ne og gri­ne i en snau ukes tid før fore­les­nin­ge­ne kjø­rer i gang for fullt. Noen ut­valg­te mu­si­kan­ter skal få lyd­leg­ge ka­la­set, og det størs­te nav­net på pla­ka­ten er Post­giro­byg­get. Ban­det ble dan­net i 1995 og er mest sann­syn­lig eld­re enn de fles­te til­skuer­ne. Sjan­sen er nok til og med stor for at noen av årets ny­ut­sprung­ne stu­den­ter har blitt unn­fan­get til to­ne­ne av en slapp nach­spielver­sjon av «Idyll». Hel­dig­vis har kul­tur­byen Kristiansand langt mer å by på enn do­ven, ut­da­tert rølpe­pop. Jeg hå­per stu­den­te­ne får med seg det. Hil­sen litt flau, ny­bakt kul­tur­snobb.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.