MINIKRYSS

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

Da­gens opp­ga­ve: VANNRETT

1. Narr

4. Sjef

6. Tryg­let

7. Svim­mel

8. Tre­sort

9. Titte­skap

10. Sti­ge

12. Sår­ygg LODDRETT

1. Ven­st­re

2. Svar­ord

3. Un­der­da­nig

4. Kun

5. Yn­di­ge

11. Tone Løs­ning for­ri­ge: VANNRETT

1. Aksel

4. Eia

6. Vi

7. Dr

8. Ar

9. UK

10. Eir

12. Er­ter LODDRETT

1. Ad­vare

2. Si

3. Ler­ker

4. Ei­re

5. A-dur

11. It

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.