Det­te skjer på fvn.no i dag

Faedrelandsvennen - - LØRDAG -

Fyl­les Sør Are­na?

● Uan­sett om du bi­drar til å fyl­le Sør Are­na til kam­pen mot Florø søn­dag kl. 18 el­ler ikke – på fvn.no får du det du tren­ger om kam­pen bå­de før un­der og etter.

Så du se­len som sol­te seg?

● Fikk du med deg vi­deo­en av se­len som sol­te seg på en plast­båt i Ber­tes? Hvis ikke an­be­fa­les det å klik­ke seg inn på den i lø­pet av hel­ga.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.