FAKTA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Det­te sier loven

● Mind­re ty­ve­ri går un­der straffe­lo­ven § 323. Med bot straf­fes den som gjør seg skyl­dig i ty­ve­ri når straff­skyl­den er li­ten for­di det gjel­der en ube­ty­de­lig ver­di og for­hol­de­ne for øv­rig til­si­er det.

● Der­som ver­di­en på det stjål­ne er høy (om­trent­lig over kr. 100.000) vil be­stem­mel­sen kun­ne fal­le inn un­der straffe­lo­ven § 258 grovt ty­ve­ri. Etter straffe­lo­ven § 258 førs­te ledd straf­fes grovt ty­ve­ri med bø­ter el­ler med feng­sel inn­til 6 år. Med­virk­ning straf­fes på sam­me måte.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.