Mest god stem­ning

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

●● Po­li­ti­et i Ag­der sa seg i går mor­ges for­nøyd med førs­te døg­net på Skall­dyr­fes­ti­va­len i Mandal. Po­li­ti­et meld­te klok­ka 01.45 om mye folk og god stem­ning på fes­ti­val­om­rå­det. Det var ikke re­gist­rert noen hen­del­ser po­li­ti­et had­de måt­tet hånd­te­re. Like etter meld­te de at po­li­ti­et had­de bort­vist en per­son fra sen­trum på grunn av be­ru­sel­se og dår­lig opp­før­sel.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.