FAKTA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

AMC – Arthrogry­po­sis mul­tip­lex con­ge­ni­ta

● En med­født til­stand med bøy­de og sti­ve ledd i uli­ke de­ler av krop­pen

● Kjenne­teg­nes ved feil­stil­lin­ger i ar­mer el­ler bein

● Fø­des cir­ka 10 - 12 barn med AMC i Nor­ge år­lig

● De­les i tre un­der­grup­per: Amyopla­si, dis­ta­le arthrogry­po­ser og AMC som del av et syn­drom

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.