Se me­te­or­sver­men i natt

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

De nes­te to uke­ne byr på en av årets kraf­tigs­te me­te­or­sver­mer i Sør-nor­ge.

Det er du­ket for en av årets kraf­tigs­te me­te­or­sver­mer når jor­den pas­se­rer gjen­nom et støv­bånd fra ko­me­ten Swift-tutt­le, iføl­ge astro­fy­si­ker Knut Jør­gen Røed Øde­gaard og scien­ce fic­tion-for­fat­ter og vi­ten­for­mid­ler An­ne Mette San­nes.

De førs­te stjerne­skud­de­ne fra sver­men har al­le­re­de blitt ob­ser­vert, men topp-punk­tet for­ven­tes natt til 13. au­gust, skri­ver Øst­lan­dets Blad.

Vi skal kun­ne ob­ser­ve­re fe­no­me­net fra him­me­len blir mørk i 23–23.30-ti­den på kvel­den.

21. au­gust får vi også opp­le­ve en li­ten sol­for­mør­kel­se, skri­ver de to eks­per­te­ne på sine nett­si­der.

FOTO: NTB SCANPIX

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.