For­svun­net ubåt fun­net

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Ubå­ten som ble meldt sav­net i Kø­ben­havns havne­bas­seng fre­dag, har blitt ob­ser­vert, og de to om bord er i god be­hold.

– Et he­li­kop­ter har vært i ra­dio­kon­takt med ubå­ten. De for­tal­te at de er i god be­hold og at de har hatt tek­nis­ke pro­ble­mer, sier vakt­le­der Ole Theill ved For­sva­rets Ope­ra­tion­scen­ter.

Ubå­ten ble meldt sav­net klok­ken 02.30 natt til fre­dag og ble sist sett i Kø­ben­havns havne­bas­seng klok­ken 20.30 tors­dag kveld. Eie­ren av den 18 me­ter lan­ge og 40 tonn tun­ge pri­vat­byg­de ubå­ten er Pe­ter Mad­sen. Han har selv byg­get ubå­ten og sjø­sat­te den i 2008.

Mad­sen var om bord på ubå­ten sam­men med en jour­na­list, og er kjent for å byg­ge bå­de ubå­ter og ra­ket­ter. Det var jour­na­lis­tens kjæ­res­te som meld­te ubå­ten sav­net, mel­der Rit­zau.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.