6,2

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Rich­ters ska­la mål­te jord­skjel­vet som ram­met Filip­pi­ne­nes ho­ved­stad Ma­ni­la fre­dag. Det skal ikke være stør­re ska­der. Skjel­vet var kraf­tig, dypt un­der jord­over­fla­ten. Et dy­pe­re epi­sen­ter fø­rer ofte til mind­re ska­der, selv om man kan kjen­ne det svært godt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.