Mar­kert fall på Oslo Børs

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - NTB

Hoved­in­dek­sen på Oslo Børs falt fre­dag for­mid­dag 1,2 pro­sent etter børs­u­ro over hele ver­den. Ved 12-ti­den lå in­dek­sen på 726,77 po­eng.

Samt­li­ge av de mest om­sat­te sel­ska­pe­ne fal­ler i ver­di fre­dag. Stat­oil top­per om­set­nings­lis­ten og fal­ler 1,8 pro­sent. Ta­per­ne blant de mest om­sat­te er Sub­sea 7, Nor­we­gi­an og Gol­den Ocean Group som fal­ler hen­holds­vis 2,9 pro­sent, 3 pro­sent og 3,4 pro­sent.

I USA falt S&P 500-in­dek­sen 1,5 pro­sent tors­dag, mens Nas­daq Com­po­si­te falt mer enn 2 pro­sent.

Også mar­ke­de­ne i Asia le­ve­rer sva­ke tall. Nikk­ei fal­ler svakt, mens Hang Seng er ned vel 2 pro­sent. Bak­grun­nen er fryk­ten for kon­flikt mel­lom USA og Nord-ko­rea.

De tone­an­gi­ven­de børsene i Euro­pa fal­ler også. DAX 30 i Frank­furt gjør det best med et fall på 0,4 pro­sent. FTSE 100 i Lon­don fal­ler 1,1 pro­sent, det sam­me gjør CAC 40 i Pa­ris.

Olje­pri­sen fal­ler vi­de­re etter ned­tu­ren tors­dag. Fre­dag for­mid­dag ble nord­sjø­olje om­satt for 51,7 dol­lar fa­tet, et fall på 0,3 dol­lar si­den mid­natt. Ame­ri­kansk lett­olje om­set­tes for 48,3 dol­lar på spot­mar­ke­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.