BRYLLUPSDAG

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

50 år

As­laug og Ar­vid Svind­land, Mar­nar­dal. Gra­tu­le­rer så mas­se med gull­bryl­lu­pet! Hil­sen de­res seks barn m/ek­te­fel­ler og 22 barne­barn.

50 år

Tu­rid og Gun­nar Åsen, Ven­ne­sla. Hur­ra for gull. Vi har reist på fe­rie.

40 år

Sigrid og Ha­rald Sand­berg, Kristiansand. Gra­tu­le­rer med 40 års bryllupsdag! Gode klem­mer fra de­res to døt­re, svi­ger­søn­ner og barne­barn.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.