50 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

12. AU­GUST 1967

●● Det ble en strå­len­de vel­komst for en sør­landsk Kapp Hor­ner. «Re­gi­na Ma­ris» had­de en tri­umf­ferd opp Oslo­fjor­den og ble møtt av gam­le seil­skute­skip­pe­re. Det er 31 år si­den en norsk seil­sku­te run­det Kapp Horn. Det tyn­nes blant de gam­le skip­pe­re som etter Kapp­pp Horn-klub­bens reg­ler kan kal­le seg Alba­tros­ser. Men i går kun­ne Nor­ge no­te­re seg for en ny og for­holds­vis ung Alba­tross, en mann run­net av godt sør­landsk seil­skute­mil­jø, kap­tein John Aa­ge F. Wil­son. Han ble møtt i fjor­den n ved Drø­bak av en ve­te­ran, 80-åri­ge ka­pap­tein Abra­ham Ise­fjær fra Rande­sund som erob­ret ret­ten til be­nev­nel­sen skip­pe­rer på «Saga» av Lil­le­sand i det Her­rens år 1914.914.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.