25 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

12. AU­GUST 1992

●● Nær­me­re 20.000 bos­nis­ke flykt­nin­ger er ven­tet til Kroa­tia i lø­pet av den­ne uka, for­dre­vet fra sine hjem av ser­bis­ke styr­ker, opp­lys­te en Fn-tals­mann i går. Det skal være den mest om­fat­ten­de flykt­ninge­strøm­men fra det krigs­her­je­de Bos­nia si­den kam­pe­ne brøt ut for et halvt år si­den. Fleste­par­ten av flykt­nin­ge­ne kom­mer fra mus­limsk­do­mi­ner­te om­rå­der i Nord-bos­nia, som nå kon­trol­le­res av ser­bis­ke styr­ker. Det er ven­tet en jevn strøm av bi­ler, bus­ser og laste­bi­ler over gren­sen de nær­mes­te da­ge­ne. Pe­ter Kess­ler, tals­mann for FNS høy­komm mi­sær for flykt­nin­ger (UNHCR) sier at dett te er en av de mest om­fat­ten­de et­nis­ke utr rensk­nin­ge­ne som har fun­net sted.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.