QUIZEN

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

1. Mel­lom hvil­ke to hav går Suez­ka­na­len?

2. Hvil­ket klum­pe­te rov­dyr er av de størs­te i mår­fa­mi­li­en, er fre­det i man­ge land og he­ter wolve­ri­ne på en­gelsk?

3. Hva he­ter mi­li­tær­lei­ren i tegne­se­ri­en Bil­ly?

4. Hvil­ket for­bund ei­er Ul­le­vål sta­dion?

5. Hvil­ken stor gna­ger kan svøm­me opp­til en kilo­me­ter un­der vann uten å trek­ke pus­ten?

6. I hvil­ket fyl­ke lig­ger Ver­dens ende?

7. Hvil­ken bri­tisk for­fat­ter skrev over 600 bø­ker for barn og unge, bl.a. de 21 bø­ke­ne i ”Fem”-se­ri­en, og er spilt av He­le­na Bon­ham Car­ter på film?

8. Lig­ger Nes­byen sta­sjon på Ber­gens­ba­nen?

9. Hvil­ken hip­hop­gi­gant la­get sam­le­al­bu­met ”Cur­tain Call”?

10. Hva kal­les fly­ten­de fisk­ele­ver­olje?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.