Cou­tin­ho vil bort fra Li­ver­pool

Faedrelandsvennen - - SPORT - NTB

Men Li­ver­pools ame­ri­kans­ke ei­ere slår fast at Philip­pe Cou­tin­ho ikke for­svin­ner fra klub­ben i som­mer.

Iføl­ge di­ver­se twit­ter-mel­din­ger fra jour­na­lis­ter som føl­ger Li­ver­pool har bra­si­lia­ne­ren nå for­melt le­vert inn en an­mod­ning om å for­la­te Li­ver­pool. Det skal ha skjedd via epost.

Det er Bar­ce­lo­na som fris­ter. Span­jo­le­ne skal være vil­li­ge til å be­ta­le 900 mil­lio­ner kro­ner for Cou­tin­ho.

Klubb­ei­er­nes Cou­tin­ho­grep kom få da­ger etter at spans­ke medi­er meld­te at bra­si­lia­ne­ren nær­mest var klar for Bar­ce­lo­na. Fen­way Sports Group har sir­ku­lert en presse­mel­ding der den ute­luk­ker et salg.

«Klub­bens de­fi­ni­ti­ve stand­punkt er at in­gen bud på Philip­pe vil bli vur­dert, og han vil for­bli et med­lem av Li­ver­pool Foot­ball Club når som­mer­vin­du­et sten­ges», skri­ver Li­ver­pool-ei­er­ne.

Der­med ser det alt­så ut til at Cou­tin­ho kom­mer til å fort­set­te å pla­ge for­svars­spil­le­re i Pre­mi­er League den kom­men­de se­son­gen. Li­ver­pool se­rie­åp­ner borte mot Wat­ford lør­dag, uten bras­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.