Svend­sen til Ham­mar­by

Faedrelandsvennen - - SPORT - NTB

●● Mol­de har solgt San­der Svend­sen til Ham­mar­by. Mol­de opp­gir ikke noen salgs­sum. – San­der var ty­de­lig på at han had­de lyst på en ny ut­ford­ring, og når vi ikke ble eni­ge med han og agen­ten om ny kon­trakt så føl­te vi det var rik­tig å sel­ge han nå. Vi øns­ker San­der lyk­ke til vi­de­re, sier Mol­de-tre­ner Ole Gun­nar Sol­skjær i en presse­mel­ding.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.