Kristoff lek­te seg til seier i «barne­syk­kel­løp»

Faedrelandsvennen - - SPORT - NTB/AF­TEN­POS­TEN

Alex­an­der Kristoff had­de full kon­troll på and­re etap­pe av Arc­tic Race og si­ter­te Pet­ter Nort­hug i sei­ers­in­ter­vju­et.

Den nors­ke spurt­stjer­nen var over­le­gen på etap­pen fra Sjø­ve­gan – Bardufoss. Det end­te i masse­spurt, og der had­de Kristoff få pro­ble­mer, noe han også gjor­de ty­de­lig i in­ter­vju­et etter mål­gang.

– Det var som (Pet­ter) Nort­hug vil­le sagt. Det var et barne­syk­kel­løp. På slut­ten var det en­kelt. Michael (Mør­køv) og Re­to (Hol­len­stein) gjor­de en kjempe­inn­sats på sis­te­run­den for å tet­te luka, og når man har så gode lag­ka­me­ra­ter blir det en­kelt, sa Kristoff til TV 2.

– Det er dei­lig å få en seier i Arc­tic. Det er det jeg kom hit for. Nå kan jeg sen­ke skuld­re­ne, fort­sat­te han.

Det var Kris­toffs fem­te etappe­sei­er i rit­tet gjen­nom kar­rie­ren. 30-årin­gen har vun­net fem av åt­te nors­ke etappe­sei­rer i det nors­ke rit­tet.

Dy­lan Teuns leder sam­men­lagt etter å ha vun­net åp­ningse- tap­pen tors­dag. Pasqua­l­on er to se­kun­der bak, mens Kris­tof­fer num­mer tre, tre se­kun­der bak le­de­ren.

Kris­tian­san­de­ren Kris­tof­fer Hal­vor­sen ble num­mer seks.

FOTO: VE­GARD WIVESTAD GRØTT/NTB SCANPIX

Alex­an­der Kristoff vant den and­re etap­pen av Arc­tic Race.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.